desknets NEO

desknet's NEO / AppSuite
แบบฟอร์มสมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของ Desknets Neo ได้*
กรุณายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทดลองใช้ desknet's cloud ก่อนรับบริการ
*ไม่รวมฟังก์ชั่นการประชุมผ่านเว็บ และเครื่องมือจัดการลูกค้า

บริษัท จำเป็น
ชื่อผู้ติดต่อ จำเป็น
เบอร์ติดต่อ จำเป็น
Email จำเป็น
จำนวนผู้ใช้โดยประมาณ จำเป็น
ที่อยู่บริษัท
ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็น ยินยอม