desknet's NEO แบบฟอร์มสอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของ Desknets Neo ได้*
กรุณายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทดลองใช้ desknet's cloud ก่อนรับบริการ
*ไม่รวมฟังก์ชั่นการประชุมผ่านเว็บ และเครื่องมือจัดการลูกค้า

บริษัทจำเป็น
ชื่อผู้ติดต่อจำเป็น
เบอร์ติดต่อจำเป็น
Emailจำเป็น
จำนวนผู้ใช้โดยประมาณจำเป็น
ที่อยู่บริษัท
ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็น